POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku,

Poniżej znajdują się zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez proMotion sp. z o.o. i Zamek Szymbark II Sp. z.o.o. oraz przedstawione są informacje o przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach. Znajdziesz tu również zasady związane z wykorzystywaniem przez nas plików cookies.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O jakich danych osobowych mówimy?

Gdy kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas z publicznych źródeł (Internet) lub zostały podane przez firmę, z którą jesteś związany.

W przypadku gdy kontaktujemy się w celu nawiązania współpracy oznacza to, że Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z publicznych źródeł (Internet) lub od firmy, z którą jesteś związany,

W przypadku gdy kontaktujemy się w związku z zawartą umową przetwarzane przez nas dane obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas od firmy, z którą jesteś związany.

W przypadku  zapisywania się na nasz newsletter dane osobowe, które zbieramy to Twój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, a brak jego podania spowoduje, że nie będziemy w stanie wysłać Ci newslettera.

Kto będzie administratorem Twoich danych ?

Administratorem danych osobowych jest spółka spółka proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN oraz Zamek Szymbark II sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP: 5252192450, wysokość kapitału zakładowego: 832 000,00 PLN oraz (dalej łącznie „Współadministratorzy”), adres e-mail do Współadministratorów: ibckrk@braveconferences.pl

W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?

Jeżeli kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty usług – dane przetwarzamy dla celów marketingu usług Współadministratorów (proMotion Sp. z o.o. i Zamek Szymbark II Sp. z o.o.) oraz innych podmiotów z Grupy Heritage Poland Group, w szczególności usług realizowanych pod marką brave.

Jeżeli jesteś uczestnikiem konferencji lub odbiorcą innej naszej usługi – Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną – Twoje dane przetwarzamy w ramach tej zgody  w celach marketingowych.

Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji innych uzasadnionych prawnie interesów Współadministratorów lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci pozyskiwania przez nas ofert dotyczących poszukiwanych towarów lub usług, jak też marketing usług Współadministratorów oraz innych podmiotów z Grupy Heritage Poland Group, jak też windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy jest właśnie ta umowa, zaś w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną – podstawą jest udzielona zgoda.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym zaufanym podwykonawcom, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi płatności, marketingu. W przypadku takiej konieczności Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane mogą być również udostępnione innym spółkom z Grupy Heritage Poland Group.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu realizacji tych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku zapisania się na nasz newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

COOKIES

Co to jest cookies i do czego są wykorzystywane?

Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie powodują one żadnych zmian w urządzeniu, z którego korzystasz ani nie prowadzą do zmiany oprogramowania.

Jakie są rodzaje cookies?

Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje plików cookies: cookies sesyjne, cookies trwałe, cookies własne, cookies zewnętrzne.

Cookies sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies własne to nasze cookies, które wykorzystujemy w celu poprawnego działania naszej strony internetowej, a w szczególności dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej przez Ciebie.

Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

Czy mogę zmienić ustawienia dotyczące cookies?

W każdej chwili możesz dokonać w przeglądarce internetowej zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Zmiana ustawień przeglądarki stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych w Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.